Để giữ khách hàng của chúng tôi trong phong cách, chúng tôi luôn cập nhật những công trình mới nhất và xu thế của thế giới. Chúng tôi cũng luôn cung cấp các giải pháp tốt nhất tới khách hàng để giải quyết các vướng mắc trong quá trình tu sửa và xây dựng. Chúng tôi luôn tự tin vì có đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm!

Vĩnh Hưng – HN

Để giữ khách hàng của chúng tôi trong phong cách, chúng tôi luôn cập nhật những công trình mới nhất và xu thế của thế giới. Chúng tôi cũng luôn cung cấp các giải pháp tốt nhất tới khách hàng để giải quyết các vướng mắc trong quá trình tu sửa và xây dựng. Chúng tôi luôn tự tin vì có đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm!

Chủ sở hữu:

Anh Dũng - 0947836099

Đia chỉ:

Vĩnh Hưng - HN

Phân loại:

Nhà ở, căn hộ nhỏ

Chủng loại sử dụng:

KL04: 8 thùng

KL01: 2 thùng

N03-P: 6 thùng

N07-P: 2 thùng

X06-P: 10 lon

Tổng kinh phí:

33000000 VND