Để giữ khách hàng của chúng tôi trong phong cách, chúng tôi luôn cập nhật những công trình mới nhất và xu thế của thế giới. Chúng tôi cũng luôn cung cấp các giải pháp tốt nhất tới khách hàng để giải quyết các vướng mắc trong quá trình tu sửa và xây dựng. Chúng tôi luôn tự tin vì có đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm!

From Scratch

Để giữ khách hàng của chúng tôi trong phong cách, chúng tôi luôn cập nhật những công trình mới nhất và xu thế của thế giới. Chúng tôi cũng luôn cung cấp các giải pháp tốt nhất tới khách hàng để giải quyết các vướng mắc trong quá trình tu sửa và xây dựng. Chúng tôi luôn tự tin vì có đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm!

Chủ sở hữu:

Kim Châu, Thanh Oai, TP. Hà Nội

Đia chỉ:

Nhà ở, căn hộ nhỏ

Phân loại:

Nhà ở, căn hộ nhỏ

Khánh Thành:

31/12/2019

Chủng loại sử dụng:

A911 = 4 thùng

A912 = 4 thùng

A913 = 4 thùng

A914 = 4 thùng

A915 = 4 thùng

Tổng kinh phí:

3456000 VND